Legal notice

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A www.glorius.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A Glorius Hotel Turisztikai Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Glorius Hotel Turisztikai Kft. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Glorius Hotel Turisztikai Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Glorius Hotel Turisztikai Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.glorius.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Glorius Hotel Turisztikai Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Glorius Hotel Turisztikai Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Glorius Hotel Turisztikai Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Glorius Hotel Turisztikai Kft. elfogadja, hogy a Glorius Hotel Turisztikai Kft. korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Glorius Hotel Turisztikai Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A Glorius Hotel Turisztikai Kft. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Glorius Hotel Turisztikai Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Glorius Hotel Turisztikai Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilván tartsa és kezelje.A Glorius Hotel Turisztikai Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

A Glorius Hotel Turisztikai Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Glorius Hotel Turisztikai Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Glorius Hotel Turisztikai Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Glorius Hotel Turisztikai Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Glorius Hotel Turisztikai Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-70265/2013.

Szerzői jog

A Glorius Hotel Turisztikai Kft. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Glorius Hotel Turisztikai Kft. kifejezett erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Glorius Hotel Turisztikai Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Glorius Hotel Turisztikai Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Programmes

Activities in the town and at the hotel.

Details