Kako do nas

6900 MAKO
Csanád Vezér tér 2.

Rado ćemo odgovoriti na postavljena pitanja!

Kalkulacija cene Rezervacija OnlineRezervacija

Mako je od Segedina udaljeno 30 km. Do Segedina stižete preko graničnog prelaza Horgoš (ili Đala ili Bački Vinogradi). Kada stignete u Segedin morate preći gradski most, te nastaviti pravo putem M 43, koji vodi za Mako. Treba pratiti putokaze na kojima piše Mako i nećete pogrešiti. Prolazite kroz nekoliko sela. Kada uđete u Mako dalje nastavite glavnim putem, a putokazi Vas vode do hotela, koji se nalazi na trgu Čanad Vezer br. 2.

Za ostale informacije molimo Vas da Nas kontaktirajte na e-mail adresu . Za pojedinačne upite u roku od nekoliko sati u vidu ponude šaljemo odgovor.

Pozdrav od
rukovodstva hotela Glorius.

Pišite nam, šaljite upite!

MAPA, KAKO DA NAS